Jak pomagam

Jak pomagam

W pracy z pacjentem kieruję się przed wszystkim tym, aby zapewnić mu jak najbardziej efektywną pomoc. W zależności od potrzeb i problemu w swojej pracy łączę więc elementy terapii Gestalt oraz poznawczo-behawioralnej. Współpracuję również na bieżąco z lekarzem psychiatrą, tak by w razie konieczności terapia postępowała równolegle z leczeniem farmakologicznym.

Jeśli uznam, że dany problem wykracza poza moje kompetencje, uczciwie informuję o tym pacjenta i konsultuję go ze specjalistą w danej dziedzinie. Pacjent ma wówczas możliwość skorzystania z pomocy u osoby, która posiada do tego odpowiednie kwalifikacje. Terapię prowadzę również w języku angielskim.

W zależności od specyfiki problemu proponuję pomoc w postaci:

  • porady/konsultacji – pojedyncze lub kilka spotkań, podczas których będziemy mogli wspólnie przyjrzeć się problemowi i wypracować możliwie najbardziej optymalne rozwiązanie,
  • psychoterapii indywidualnej – regularne, najczęściej cotygodniowe, spotkania, które pozwolą Ci zrozumieć mechanizmy rządzące Twoimi zachowaniami i postawami, a przez to pomóc Ci w rozwiązaniu trudności, z jakimi się zmagasz. Ponieważ każdy pacjent ma swoją indywidualną, niepowtarzalną historię, metody pracy terapeutycznej dostosowuję tak, by pomagać skutecznie;
  • Konsultacje via Skype – specjalny tryb sesji on-line, adresowany do pacjentów, którzy nie mają możliwości uczestniczyć w spotkaniach w gabinecie.

Obszary

Zapraszam do siebie osoby, które doświadczają trudności w jednym lub kilku obszarach:

  • lęk, depresja, poczucie izolacji, samotności, utrata motywacji do działania czy poczucia sensu życia,
  • konflikty z bliskimi osobami oraz na gruncie zawodowym trudności w nawiązywaniu relacji z ludźmi, niechęć bądź lęk przed wchodzeniem w związki,
  • brak umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych utrata poczucia własnej wartości, brak asertywności w relacjach interpersonalnych,
  • poczucie braku kontroli nad swoim życiem i podejmowanymi decyzjami,
  • stres, przeciążenie codziennymi obowiązkami,
  • żałoba po utracie bliskiej osoby.

Pracując jako psychoterapeuta, mam do czynienia z niezwykle delikatną materią, jaką są emocje i doświadczenia drugiego człowieka. Zdaję sobie sprawę, że już sam fakt przyznania się samemu przed sobą, że nie radzimy sobie z danym problemem, może być nie lada wyzwaniem. Jeśli dodamy do tego fakt, że pomocy szukamy u osoby całkowicie nam obcej, decyzja o podjęciu psychoterapii może stanowić źródło dyskomfortu i wielu wątpliwości. Dlatego też w swojej pracy zawsze kieruję się zasadami zawartymi w Kodeksie Etyczno-Zawodowym Psychologa, stworzonym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Oznacza to, iż wykonując swoją pracę, zawsze mam na uwadze, aby kontakt ze mną był dla Ciebie pomocny. Obowiązuje mnie przestrzeganie tajemnicy zawodowej, zatem to, o czym rozmawiamy pozostaje między nami.
Moim obowiązkiem jest również stały rozwój zawodowy i osobisty, tak abym swoim pacjentom mogła zapewnić jak najbardziej profesjonalną i efektywną pomoc.