Telefon 693 037 135

E-mail dagmaraczarna@vp.pl

ul.Niedźwiedzia 4a/3D (naprzeciwko Magnolii)

54-232 Wrocław

Oferta

Proponuję pomoc w następujących trudnościach:

 • obniżonym nastroju, często odczuwanym smutku, depresji
 • lękach, nerwicach
 • zaburzeniach odżywiania (anoreksja, bulimia, objadanie się)
 • związanych z wychowywaniem się w rodzinie z problemem alkoholowym
 • związanych ze wspólnym życiem z osobą uzależnioną
 • problemach w związkach
 • zaburzeniach psychosomatycznych
 • kryzysach życiowych, nagłych zmianach
 • stracie bliskiej osoby
 • trudnościach wychowawczych
 • związanych z nieradzeniem sobie z chorobą własną lub innej osoby
 • zaburzeniach osobowości
 • uzależnieniach
 • poczuciu samotności
 • lepszym poznaniu siebie